"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Vergi Hukuku

Son yıllarda vergisel düzenlemelerin çok sık değişikliğe uğraması gibi nedenlerle Devlet ve mükellef arasında vergi uyuşmazlıklarının sıklıkla yaşandığı görülmektedir.Bu kapsamda gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer tüm vergiler ile ilgili pratik ve ticari çözümler üretilmekte, gerekli olduğu hallerde vergi ihtilafları konusunda müvekkiller yargı mercileri ve idari otoriteler nezdinde temsil edilmektedir.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermeyerek Devleti zarara uğratırken, kimi zaman da Devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.etmektedir.

Vergi hukuku alanında sorunu olan müvekkiller adına Vergi Daireleri nezdinde uzlaşma görüşmelerini yürütülmekte ve düzeltme talepleri de takip edilmektedir. Ayrıca haklarında vergi cezası tahakkuk ettirilmiş müvekkiller adına vergi ceza ihbarnamesinin ve ödeme emrinin iptali davaları da yürütülmekte, vergi zıyaı ve kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalan müvekkiller de ceza mahkemeleri nezdinde temsil edilmektedir.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "düzeltme" yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
  • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
  • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
  • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
  • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyanı (Kaybı), K.D.V. – K.D.V. İadesi, Gümrük Cezaları
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."