"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

İş Hukuku

ŞÜKRÜ UZUNTAŞ AVUKATLIK BÜROSU ; iş kanunundan kaynaklanan işçi işveren ilişkisi ile ilgili yükümlülükler , uygulamalar , anlaşmalar ve uyuşmazlıkların hem müzakereler hemde anlaşma veya dava yoluyla çözümü , şirketlerle ilgili olan birleşme devralma ve bölünme gibi konularda gerekli hukuki desteğin sağlanması ,hizmet akidleri ,hizmet tespiti,işçi alacak davaları ve sosyal güvenlik kurumu kapsamındaki uyuşmazlıklar , grev lokavt vb. gibi işçi işveren arasında ortaya çıkabilecek hertürlü uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü ve diğer hukuki konularda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • İşe iade davaları
  • İşveren danışmanlık
  • Hizmet tespiti davaları
  • Kıdem İhbar Tazminatı davaları
  • İş kazaları sebebi ile açılan davalar
  • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası
  • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."