"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ DAVALAR:

  • Şuf'a davaları
  • Ecri misil davaları
  • Geçit hakkı davaları
  • Men'i müdahale davaları
  • Tapu iptali ve tescil davaları
  • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
  • Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
  • Tespit davaları İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
  • Diğer taşınmaz hukuku davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."