"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Miras Hukuku

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar; Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması Miras sözleşmeleri İzale-i şuyu davaları Vasiyetnameler Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları Miras ile ilgili iade davaları Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."