"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Ticaret Hukuku

Günümüzde insanların ekonomik alandaki faaliyetlerinin büyük bölümü hukuk sahasında ticari faaliyet olarak adlandırılmaktadır.Gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişilerin gelir kaynaklarının nerdeyse tamamımını ticari faaliyetlerden elde etmeleri, ticari faaliyetleri düzenleyen bu hukuk dalının önemini hergeçen gün artırmaktadır.

Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkilerde ortaya çıkan ihtilafların önceden tespit edilip önlem alınması ve çözümlenmesi için gerekli olan hertürlü hukuki desteği sunmaktayız. Şükrü Uzuntaş Avukatlık Bürosu Ticaret Hukukunun tüm alanlarında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Ticari alacakların takibi
  • Şirketlere danışmanlık
  • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
  • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
  • Lisans Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
  • Franchise Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
  • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar
  • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."