"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Sigorta Hukuku

Son yıllarda Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki sorunların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında riskin gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlar sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir.

Sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hale getirmektedir. Bu çerçevede Şükrü Uzuntaş Avukatlık Bürosu müvekkillerine gerekli hertürlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
  • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
  • Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
  • Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."