"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

İdare Hukuku

İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması Hukuk Devleti olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk Devleti olmanın gereği olarak ise İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

İdarenin yaptırım gücünün ağır sonuçlara ve telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeleri çerçevesinde korunma hakkı bulması büyük önem taşımaktadır. Şükrü Uzuntaş Avukatlık Bürosu olarak bu konuyla ilgili müvekkillerimize hem danışmanlık hemde dava vekilliği hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları
  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
NOT: " Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz."