"Sigorta Hukuku Uzmanlık Alanımız"
"İş Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Trafik Kazalarındaki Tazminat Haklarınızı Sorunsuz Olarak Çözüyoruz"
"Ticari İlişkilerinizdeki İhtilafları Çözmek İçin Gerekli Desteği Veriyoruz "

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ( Ölüm Tazminatı )

Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilmek için ana koşul; ölenin desteği ile hayatını devam ettirmektir. Bu madde ışığında destek sözcüğünün hangi hususları kapsadığına değinmek gerekiyor. Burada destek sözcüğü ile;

• Desteklenen kişiye fiili bir yardımda bulunulması
• Hâlihazırda bakılması
• İleride bakılma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması
yeterlidir.

Dikkat edilirse kanun desteklenen şahısların kapsamını geniş tutmuştur. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için ölen şahsın mirasçısı olmak vb. şekilde herhangi bir koşul aramamıştır. Fiilen bakım şartının oluşması durumunda burs verilen bir öğrenci dahi destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Destekten yoksun kalma tazminatı nitelik olarak maddi tazminat kapsamındadır. Destek kavramının kapsamına ileri doğması kuvvetle muhtemel desteklerde girer.

Örneğin ölüm trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir çocuk ise bu çocuğun ileri ki zamanlarda ailesine destek olacağı kuvvetle muhtemel bir varsayımdır. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda ölenden destek görme ihtimali olan kişiler, ölüme neden olan kişi veya kurumlardan destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu tazminat hesabında da çocuğun yetenek ve nitelikleri ile yaşı önem kazanır. Ancak burada farazi bir destek hali söz konusu olduğu için çocuğun özelliklerinin yanı sıra ana ve babanın özellikleri de dikkate alınır.

Destekten yoksun kalma tazminatında desteklenen şahıslar bu desteği ispat etmeden tazminata hak kazanamazlar. Ancak bazı şahıslar bakımından desteğin ispatlanmasına gerek yoktur. Yerleşik mahkeme kararlarında;

• Anne ve baba
• Çocuklar
• Karı-koca
• Dini nikâhlı eşler
• Ölünceye kadar bakma borçlusu olanlar
bakımlarından destek hali karine olarak kabul edilmiştir.